Jaarverslag 2022

Culturele Commissie Grote Kerk Oosthuizen

info@grotekerk-oosthuizen.nl

www.grotekerk-oosthuizen.nl

rekeningnummer NL18 RABO 0367 3203 98


Inleiding.

Na alle perikelen weer een normaal jaar. Alle voorbereidingen monden uit in exposities en concerten. Een hele opluchting na de ‘corona-jaren’ en vol energie gingen we het nieuwe seizoen in.

Activiteiten.

Het jaar begon met een expositie van de Stichting Dirk en Jaap Oudes. Een feest der herkenning, want zij waren al eerder geweest. Dirk met zijn stijl van schilderen ergens tussen naïef en expressionisme. Jaap met zijn vertekening van de werkelijkheid waarin de folklore van kermissen, circussen, optochten, klederdrachten etc. een hoofdrol speelt.

De kinderen van Gerben Streefkerk boden hem een expositie aan. Uit zijn atelier en privéverzamelingen werd werk geëxposeerd. ‘Indruk-wekkende vormen’ luidde de titel, puur abstracte vormen van diverse soorten natuursteen. ‘Een Vorm is geslaagd als het een gevoel, een verlangen of een emotie oproept’. Het wekte in elk geval de kooplust op en Gerben ging persoonlijk kijken waar zijn scheppingen terecht kwamen.

‘Een scheve neus, een tandeloze mond, een rimpel onder het oog, die afwijking maakt iemand bijzonder, het gaat om de eigenheid van de mens’. Rijk van den Hoff exposeerde haar portretten van mens en dier. Fris klassiek realisme met een eigen twist. Tijdens de expositie was Rijk aan het werk in de kerk. De bezoekers waardeerden dat zeer en maakten al kijkend een praatje. Het werk schoot dan ook maar niet op. In het laatste weekeinde van haar expo vond ook de Zomerroute door de Zeevang plaats. Nog meer bezoekers. Nog meer afleiding.

Daarna werken van de Kunstvereniging Purmerend. Divers werk van Joop van Bennekom, Rodi Vroom, Vera Schoone, Carla van Dam, Erica Dooijers en Katrin Cassel.

‘Logica brengt je van A naar B, Verbeelding brengt je overal’. Een veelzijdige tentoonstelling van o.a. Jeanette Klement, die de mens als thema had en hun verbeelding als inspiratiebron. Krachtig en fantasievol werk in diverse disciplines: schilderijen, tekeningen en keramiek.

En dan: ‘100 jaar School in Beeld’ van de Historische Vereniging Oosthuizen. Klassenfoto’s, foto’s van groepen leraren etc. van de afgelopen honderd jaar op de scholen van Oosthuizen en omgeving. Vanuit alle hoeken en gaten kwamen de oud-leerlingen om herinneringen op te halen en de kennismaking met klasgenoten te hernieuwen. Een feest, een reünie, een beloning voor het monnikenwerk van de vereniging om zoveel mogelijke foto’s te verzamelen en van namen te voorzien.

Tot slot in het kader van de Kunstmaand Edam Volendam: een open atelier van Vrouwenkunsten Oosthuizen. Een mooie expositie met divers werk en tijdens de openstelling werkten de dames aan een lange tafel. Dat leidde tot mooie gesprekken onderling, maar ook met de vele bezoekers over het gebodene en het dorpsleven.

De exposities werden omlijst door drukbezochte vernissages en afsluitingen.

Ter gelegenheid van de viering van ‘De geboorte van Nederland’ was er ‘Kerkmuziek in Beweging’. Een concert van kerkmuziek voor en na pakweg 1582, dus katholiek en protestant. Omlijst door historicus Anne Doedens met verhalen over het begin van onze 80-jarige bevrijdingsoorlog. In een bijrol corona, want op het laatste moment moest er een ander ensemble gevonden worden: dank Fonte di Musica. Organist Frank van Wijk vertolkte de rol van het orgel gedurende de afgelopen eeuwen. Ook de Orgelkring Waterland gaf weer acte de préséance met David Jansen.

Francesco Cera en Pieter Dirksen verzorgden orgelconcerten en de laatste bespeelde ook het klavecimbel.

Nico Sevenhuysen en Marianne Habets vertolkten liederen van o.a. Schubert en Fauré. Deze concerten vonden plaats in het koor, sfeervol en intiem te midden van uitgestalde kunstwerken. Een mooie ambiance, maar tekenend voor de geringe belangstelling voor deze optredens.

Debbie en Hans trouwden eindelijk na twee keer uitstel door corona. Van de zomer is er een enkele kerkdienst gehouden. Geen herstart van de traditionele samenzang en de nachtmis, maar wel een optreden van het Oude Meesters Carolkoor in december. Samen zingen met glühwein, warme thee en iets lekkers. En dan op 22 december de Lichtjestocht van de leerlingen van de Koningsspil: uit de Grote Kerk, langs de Seevancksweg op weg naar het kerstdiner in de school.

Op 4 mei herdachten we de gevallenen in ons kerkgebouw.

Op ‘burendag’ was het een gezellige drukte in de kerk met oude en jonge buren, met en zonder een beperking, georganiseerd door de buurtcoach. We waren even Het Huis van St. Nicolaas: na de aankomst over de ringvaart bezochten de kinderen met hun ouders de Sint in zijn thuisomgeving.

Tijdens de Open Monumentendagen en de Nationale Orgeldag in september was het gebouw geopend.

In de nacht van 28 november gebruikte een bestuurder de Kerkenbrug als lanceerplatform en landde zijn Audi op het pleintje voor de noordwest zijdeur. Een solide bank en een dik muurtje zorgde ervoor dat het gebouw onbeschadigd bleef. De schade bedroeg ruim €11.000.

Commissie.

Een commissie van bewoners uit Oosthuizen en omstreken zet zich in voor het behoud en gebruik van het kerkgebouw. Zij verricht klein onderhoud, programmeert concerten en exposities, regelt de verhuur, bemenst de keuken en de bar enz. De commissie is divers van samenstelling en wisselt regelmatig. Elke maand is er een werkvergadering. Iedereen kan een poosje meedraaien om te kijken of het bevalt.

Ook is er een netwerk van vrijwilligers voor hand- en spandiensten en van gastheren en -dames die tijdens de openingstijden aanwezig zijn.

In dit jaar ontvielen ons twee zeer gewaarde gastvrouwen: Jantje de Jong in het begin van het jaar en Clara Taman aan het eind. Dankbaar voor hun jarenlange inzet, denken wij aan hen.

Financiën

De Grote Kerk behoort tot de Stichting Oude Hollandse Kerken. De stichting beheert een aantal kerkgebouwen, waaronder de buurkerken in Kwadijk, Volendam, Beets en Oudendijk. Met behulp van subsidies, giften, legaten en exploitatieoverschotten wordt het religieus erfgoed in stand gehouden. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om erfgoed een andere bestemming te geven.

Om voor subsidies in aanmerking te komen, eist de overheid grote en professionele organisaties. De SOHK werkt al nauw samen met Stadsherstel en mogelijk leidt dit tot een overname/fusie in welke vorm dan ook.

Het blijft noodzakelijk, nu ook rijksmonumenten zichzelf grotendeels moeten bedruipen, om plaatselijk meer tijd en geld te genereren. Het is aan de bewoners, bedrijven en instellingen van Oosthuizen en omstreken of dit unieke en beeldbepalende monument in de huidige vorm zal blijven bestaan.

Onze doelstelling blijft:

Het in stand houden en verbeteren van ons religieus/cultureel erfgoed de Grote Kerk van Oosthuizen en het laten functioneren van het gebouw in zijn maatschappelijke en landschappelijke omgeving door:

Een verantwoord gebruik met inachtneming van de historie van het gebouw

en

een sluitende exploitatie.

    Oproep.

    Wij vragen u dringend om in uw naaste omgeving en netwerken uit te kijken naar mensen die een bijdrage in geld of uren willen leveren aan het realiseren van bovenstaande doelstelling. U kunt mij altijd bellen met suggesties of voor inlichtingen. .

    Oosthuizen, april 2023, Jac Wessels, vz. Culturele Commissie 0299-403713/0652641740.