Jaarverslag 2023

Jaarverslag van de Culturele Commissie van de Grote Kerk.

Inleiding.

‘De Parel van Oosthuizen’, noemde Yvonne Jonkman in haar laatste persbericht ons kerkgebouw. Het was druk dit jaar in de Parel, gezellig druk, met ruim 3000 bezoekers voor de exposities, concerten en andere activiteiten. Naast de geboden kwaliteit, was dit ook te danken aan de persberichten die vaak werden geplaatst in de streekbladen en het Noord-Hollands Dagblad. Wellicht heeft ook de nieuwe website eraan bijgedragen.

Activiteiten.
Het jaar begon met een expositie van de erven van Cees Groenewoud Kramer. Een ‘kleurendichter’ van stolpen, stille achtererven en verscholen dijkhuizen. Het tijdschrift voor stolpbewoners ‘Vrienden van De Stolp’ wijdde er een artikel aan, maar toen was de expo alweer voorbij en maakten de schilderijen plaats voor beelden en foto’s.

Evenals vorig jaar exposeerde Gerben Streefkerk en hij nam negen collega’s mee. Een variëteit van vormen, steensoorten en thema’s. Mirte en Ria boden met hun foto’s een inkijk in het scheppingsproces. Ook nu vonden de werken gretig aftrek.

‘Van oude mensen’ was het thema van de volgende tentoonstelling. Velen zullen dit aanvullen met ‘de dingen die voorbijgaan’ de titel van een boek van Couperus. Mieke Werners is geboeid door het thema ‘Vergankelijkheid’, dat mag ook wel na een bloeiend kunstenaarsleven waarin zij vilt ontdekte als een materiaal om te boetseren en te schilderen. Zo levensecht dat sommigen terugdeinsden als ze de expositieruimte betraden om daarna gebiologeerd te kijken naar de schoonheid van het leven in verval. De tentoonstelling maakte deel uit van de Zomerroute door de Zeevang. Mieke was veel aanwezig en genoot ervan om met de bezoekers in gesprek te gaan.

Zes fotografen uit de regio streden daarna om de aandacht. Alle zes: ambitieus, enthousiast, gefascineerd door hun onderwerp, verschillend in uitwerking. Landschappen, vogels, portretten, een feest voor de toeschouwer.

Schilderijen, keramiek, beelden en foto’s. Wendy, Irene, Marjan en Minke verzorgden een gevarieerde tentoonstelling.

Tot slot in het kader van de Kunstmaand Edam Volendam een selectie uit de zogenaamde Spaander collectie. Kunstenaars met verschillende nationaliteiten en stijlen verbeeldden het leven in en om Volendam. De collectie bestaat uit honderden schilderijen en is ondergebracht in een Stichting. Het merendeel ervan rust in depot. Twee weekenden was een deel te bekijken in het koor van de kerk en ruim 1000 bezoekers, waaronder vele Volendammers, zagen het oude dorp tot leven komen. Het grote aantal bezoekers kwam ook door de verruimde openingstijden en de Braderie op 1 oktober.

De meeste exposities werden omlijst door drukbezochte vernissages en afsluitingen.

In het kader van de serie ‘Jonge organisten op het oude orgel’ waren er drie orgelconcerten. De Stichting Waterlands Orgelfestijn verzorgde twee concerten waarvan één met clavichord. De Stichting Orgeltochten Noord-Holland besloot haar jubileumtocht in onze kerk met lunch en receptie t.g.v. het 50-jarig bestaan.

Hoe krijg ik de mensen de kerk in. Nou in elk geval met een gesponsord concert. Dank je wel Herman voor een mooi concert met flamencogitaar en dwarsfluit voor je negentigste verjaardag. En dank aan de gemeente, want in het kader van de Kunstmaand, konden we de toegangsprijs laag houden voor het recycleconcert: de mooiste muziek uit de jaren 60 en 70. Het gebouw zat stampvol.

Het seizoen werd afgesloten door het MuizMan Collectief. Het oude orgel en elektronica. Een bijzondere combinatie voor de liefhebbers, die voor het grootste deel van Britse oorsprong waren.

Als toegift in december een optreden van het Oude Meesters Carolkoor uit Volendam. Zij trokken langs verschillende locaties in de gemeente. Luisteren met glühwein, warme thee en oliebollen. In de middag was er een optreden van onder andere de streetdancers van gymnastiekvereniging Olympia.

En dan tot slot de Lichtjestocht van de leerlingen van de Koningsspil: vanuit de Grote Kerk, langs de Seevancksweg op weg naar het kerstdiner in de school.

Op 4 mei herdachten we de gevallenen in ons kerkgebouw. De leerlingen van de Koningsspil legden al eerder een krans en na de herdenking in de kerk legden de bezoekers witte rozen bij het monument.

De Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk verzorgde een aantal diensten in de kerk. Even terug naar de oorspronkelijke bestemming van het gebouw als plaats voor de eredienst en ontmoetingsplaats voor de gelovigen.

Op ‘burendag’ was het een gezellige drukte in de kerk met oude en jonge buren, met en zonder een beperking, georganiseerd door de buurtcoach. Vanuit het club- en buurthuiswerk werden er ook vijf maaltijden georganiseerd in de kerk. De driegangen diners werden verzorgd door plaatselijke koks. Het was even wennen, maar daarna liep het storm en kon niet iedereen mee- eten. Ook waren we even Het Huis van St. Nicolaas: na de aankomst over de ringvaart bezochten de kinderen met hun ouders de Sint in zijn thuisomgeving.

Tijdens de Open Monumentendagen, de Nationale Orgeldag en de Open Kerkendag was het gebouw open.

Commissie.
Een commissie van bewoners uit Oosthuizen en omstreken zet zich in voor het behoud en gebruik van het kerkgebouw. Zij verricht klein onderhoud, programmeert concerten en exposities, regelt de verhuur, bemenst de keuken en de bar enz. De commissie is divers van samenstelling en wisselt regelmatig. Elke maand is er een werkvergadering. Iedereen kan een poosje meedraaien om te kijken of het bevalt.
Ook is er een netwerk van vrijwilligers voor hand- en spandiensten en van gastheren en -dames die tijdens de openingstijden aanwezig zijn. Zoals menige vereniging of stichting ondervinden ook wij een nijpend tekort aan vrijwilligers. Met pijn in het hart is dan ook besloten om het volgend seizoen niet meer op donderdagmiddag open te zijn.

Financiën.

De Grote Kerk behoort tot de Stichting Oude Hollandse Kerken. De stichting beheert een aantal kerkgebouwen, waaronder de buurkerken in Kwadijk, Volendam, Beets en Oudendijk. Met behulp van subsidies, giften, legaten en exploitatieoverschotten wordt het religieus erfgoed in stand gehouden. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om erfgoed een andere bestemming te geven.

Om voor subsidies in aanmerking te komen, eist de overheid grote en professionele organisaties. De SOHK werkt samen met Stadsherstel. Een geplande overname/fusie gaat niet door. De overheid heeft besloten Stadsherstel te beschouwen als een winst beogende NV. Daardoor verliest Stadsherstel de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften en legaten zijn dan niet meer aftrekbaar van de belastingen

Het blijft noodzakelijk, nu ook rijksmonumenten zichzelf grotendeels moeten bedruipen, om plaatselijk meer tijd en geld te genereren. Het is aan de bewoners, bedrijven en instellingen van Oosthuizen en omstreken of dit unieke en beeldbepalende monument in de huidige vorm zal blijven bestaan.

Onze doelstelling blijft:

Het in stand houden en verbeteren van ons religieus/cultureel erfgoed de Grote Kerk van Oosthuizen en het laten functioneren van het gebouw in zijn maatschappelijke en landschappelijke omgeving door:

  • Een verantwoord gebruik met inachtneming van de historie van het gebouw.
  • Een sluitende exploitatie.


    Oosthuizen, april 2024,

    Namens de Culturele Commissie Jac Wessels, vz