Kist

Deze Neurenbergse of Armada kisten werden in de 16e en 17e eeuw gemaakt om kostbaarheden op te bergen bv. munten, waardepapieren.

De middelen van bestaan in Oosthuizen en de Zeevang waren de zeevaart en het agrarisch bedrijf. 

Het risico van de zeevaart was dat men tijdens de reis overleed of gevangen genomen werd door  zeerovers (bv. Duinkerken, Noord-Afrika). Soms waren er polissen of gelden voor de weduwen en wezen. In geval van piraterij kwamen schip met lading en bemanning in handen van piraten. Om zich vrij te kopen, of om beter voedsel te kopen, bestonden er zeevarende beurzen of bossen. Dit waren fondsen die door de schepelingen zelf waren bijeengebracht. In het wapen van Zeevang is dit terug te vinden.

Rechtsboven is een traliewerk met een zoom eromheen waarop enkele penningen zijn gelegd om de gevangene vrij te kopen.  De stierenkop wijst op het agrarisch bedrijf. 

De grote kisten in de kerk herinneren aan deze tijd. In de kisten was geld om de schepelingen vrij te kopen of weduwen en wezen te ondersteunen. De grote kist toont beelden van het Beemstermeer. De kleine kist toont beelden uit Italie. Ook in het koor zijn twee ijzeren kasten hoog in de muur die mogelijk reeds tijdens de bouw van de kerk zijn aangebracht. Deze zullen gediend hebben voor het bewaren van kostbaarheden gebruikt bij de eredienst bv. zilveren schalen en kelken.

Details van de kist:

Boven: de haven van Oosthuizen aan het Beemstermeer.

Onder: slot Purmersteijn eigendom van Willem Eggert aan het Beemstermeer.