Nieuws

Laatste nieuws!

Op 26 april werd Herman van Leuven in de Grote Kerk Oosthuizen uitgenodigd voor foto-opnamen die actieve ouderen in beeld brengt. Groot was zijn verbazing toen daar geen fotograaf, maar burgemeester L. Sievers van Edam-Volendam klaar stond met een koninklijke onderscheiding aan hem toegekend voor zijn jarenlange inspanningen voor de kerk, het orgel, de concerten en exposities. Niets is hem teveel als het op de kerk aankomt. Herman mag zich vanaf nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Te Koop:

kaarten met afbeeldingen van de kerk en het interieur

boeken, cd's en lp's voor €1 per stuk

Binnenkort in de kerk:

Quilts van Maggy Kukler

Zaans Grafisch Collectief

Werkzaamheden in en buiten het gebouw:

De muren van de kerk zijn gefundeerd, maar de zerkenvloer niet. Dat betekent dat alles wat in contact staat met de zakkende vloer en de stabiele muren verzakt of voorover gaat hellen. Zowel het orgelbalkon, het koorhek en de kerkbanken worden weer 'waterpas' gesteld. De overhanging van de preekstoel opnieuw geschoord. 

De electrische installatie wordt vernieuwd.

Delen van de muren worden, zoals elk jaar, opnieuw gestuct en gewit.

Vanaf 14 mei tot aan de bouwvak restaureert de firma Pronk de rest van de toren. Enige jaren terug is de opengewerkte peervormige spits gerestaureed (zie Toren en klok). Voor de hoofdingang komt een lift en over het dak een steiger naar het kruistorentje. Gelukkig kan ons programma gewoon doorgaan.


Subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:

De subsidie van bijna €30.000 is bedoeld om het kerkgebouw als sociaal cultureel erfgoed breder bij de bewoners, vooral in de nieuwe wijken, bekend te maken. Tegelijkertijd wordt  gewerkt aan de verbetering van de faciliteiten om het gebouw aantrekkelijker te maken  voor het publiek.