Culturele Commissie

Een commissie van enthousiaste inwoners  zet zich in voor het behoud en gebruik van het kerkgebouw. Zij verricht klein onderhoud, programmeert concerten en exposities, regelt de verhuur, bemenst de keuken en de bar. De commissie wisselt regelmatig van samenstelling. Elke maand is er een werkvergadering. Iedereen kan een poosje meedraaien om te kijken of het bevalt. Helpende handjes zijn altijd zeer welkom! 

De Commissie prijst zich gelukkig met een netwerk van vrijwilligers voor hand- en spandiensten en van gastvrouwen en -heren  die tijdens de openingstijden aanwezig zijn.

De leden van de commissie zijn:

Jac Wessels (voorzitter, coörd. onderhoud)   

wesvonk@icloud.com

0299-403713 / 06-52641740


Clasine Kant (secretaris, coörd. exposities en gastvrouwen en -heren) 

jg.kant@planet.nl

 06-16494708


Nokita Eijsker (coörd. verhuur en onderhoud, sleuteladres)   

zakelijkadmi@hotmail.com

06-13723379


Herman van Leuven (coörd. concerten en marketing&communicatie)  

info@grotekerk-oosthuizen.nl 

06-23647818


Wie Gie Tan (webmaster)       

wiegie.tan@gmail.com

06-44578970


Francine Habets


Maarten Kooijenga (coörd. gastvrouwen en -heren)

06-83607037