.....................................INTRODUCTIE    


PROGRAMMA 2023     


GEBOUW     


INTERIEUR     


ORGEL


GRAFMONUMENT     


VERHUUR     


COMMISSIE     


RELATIES      


    


CD OPNAMEN    
  
luister     
HET MIDDENTOON ORGEL

sohksohk
 
  De geschiedenis van het orgel is in nevelen gehuld;
het is zelfs niet met zekerheid te zeggen hoe lang
het zich al in de kerk van Oosthuizen bevindt.
Enige tijd heeft het bekend gestaan als het oudste
bespeelbare orgel in Europa, maar aan de juistheid
van deze claim bestaat gerede twijfel. Zeker is dat
het zeer oud is: een deel van het pijpwerk gaat
waarschijnlijk terug tot het begin van de I5e eeuw
en is dus ouder dan de kerk.
De stijl van het orgel wijst op het einde van de
15e eeuw met wellicht P. Gerritz als bouwer.
Halverwege de 17e eeuw is het pijpwerk door
Pieter Backer ingrijpend gewijzigd. Het instrument
is in latere eeuwen nog meerdere malen opgeknapt,
onder andere rond 1830 door de Amsterdamse
"orgelmaker" Sommer en, na de uitgebreide
kerk-restauratie van 1960-65, door de Zaanse
firma Flentrop.
   Najaar 2003 werd de laatste fase van de restauratie
van de Grote Kerk te Oosthuizen afgerond. In het
kader daarvan is ook het orgel op onderdelen
gerestaureerd. Uitgebreid onderzoek van met name
het pijpwerk heeft daarbij geleid tot een nieuwe
visie op de ontstaansgeschiedenis van dit
bijzondere instrument.     lees meer
      Hoewel de geschiedenis zeer boeiend is, blijft de klank het belangrijkste. Deze heeft zijn authentieke 16e eeuwse aard
  behouden en is zeer indringend en krachtig. Dit is, behalve aan de originele oude constructie van de pijpen en de hoge
  winddruk, mede te danken aan de bijzondere stemming. In deze middentoonstemming zijn de belangrijkste toonaarden
  zo zuiver mogelijk gestemd, terwijl de overige toonaarden vals klinken. Dit beperkt het repertoire voor het orgel tot
  muziek gecomponeerd vr ongeveer 1650. Componisten uit die tijd hielden rekening met de beperkingen die de
  middentoonstemming oplegt en maakten soms zeer inventief gebruik van de mogelijkheid iets vals te laten klinken.  
  Muziek van Bach en latere componisten kan dus niet goed ten gehore worden gebracht op dit instrument.
    Het orgel is zeer eenvoudig van opbouw:
  Er is slechts n klavier met de omvang F, G, A - g", a".   Er zijn zeven registers; de dispositie is als volgt:
  Prestant 8'  -  Bourdon 16'  -  Octaaf 4'  -   Quint 3'  -  Woudfluit 2'  -  Sexquialter 2 sterk, discant vanaf c' -
  mixtuur 2-3 sterk, (Samenstelling van de mixtuur: F: 11/3 - 1 ,   c': 2 - 11/3 - 1 ,   c": 2 - 2 - 11/3 )
  Tremulant.
  Toonhoogte: een halve toon boven 440. Het orgel staat in de (kwart komma) middentoonstemming.
  De registers worden, om te spreken, ingeschoven in plaats van uitgetrokken.

------------------------------------------------------
ORGEL - LINKS                          

Willem Stroman op youtube :                   
    Over kerk en orgel     church and organ     Sweelinck    Coelho      Scheidt     Peraza    Frescobaldi Orgelkring Waterland  met foto's en geluidsfragmenten van o.a. orgel Oosthuizen
www.orgelnet.nl
Orgelnetwerk Noord-Holland
 KNOV  
www.hetorgel.nl

www.orgelconcerten-hoorn.nl

 

 

 

 
 Flentrop Orgelbouw  Onderhoudt en stemt het Oosthuizer orgel