..INTRODUCTIE     


PROGRAMMA 2023     


GEBOUW     


INTERIEUR     


ORGEL     


GRAFMONUMENT


VERHUUR     


COMMISSIE     


LINKS     HET PRAALGRAF VAN FRANÇOIS VAN BREDEHOFF  
Oosthuizen was vanaf 1292 een vrije heerlijkheid met
een eigen bestuur en eigen rechtspraak. Vele beroemde geslachten bestierden het gebied, waaronder de
regentenfamilie Van Bredehoff. Francois van Bredehoff
(1643-1721) bekleedde verscheidene functies. Zo was hij behalve heer van Oosthuizen ook burgemeester
van Hoorn en bewindhebber van de VOC aldaar.

Aan deze Francois dankt de Oosthuizer kerk een
van haar topstukken, het in zwart en wit marmer uitgevoerde, 18e eeuwse praalgraf. Het barokke grafmonument is vervaardigd door de Antwerpse
beeldhouwer Jan Pieter van Baurscheit sr.

De sculptuur en architectuur ziin van een grote
schoonheid. Op het deksel van de sarcofaag zien we
de godin Minerva, die een medaillon met het portret
van de overledene vasthoudt. Ter weerszijden van het
monument hangen rouwborden van Van Bredehoff
en ziin echtgenotes.

Uit onderzoek is gebleken, dat het praalgraf van Francois van Bredehoff toe was aan een grondige, tevens complexe
restauratie. Door de inwerking van zoutkristallen wordt het marmer geleidelijk aan zo bros als suikergoed.
Oorzaak was de invloed van vocht door het directe contact met de buitenmuur. Het herstel omvatte het ontzouten,
bijwerken en polijsten van met name het witte marmer. Het koor van de kerk werd tijdelijk als werkplaats ingericht.

Eerst werdt het monument steen voor steen ontmanteld. Vervolgens kregen een aantal onderdelen een bad.
Bij de herplaatsing werden onder- en achterzijde zorgvuldig geīsoleerd van ondergrond en buitenmuur.
Het restauratieprotocol was vergelijkbaar met dat van het praalgraf van Prins Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk
te Delft. In 2003 was de restauratie voltooid; het is dus een spectaculaire operatie geweest waarvan de kosten ruim
500.000 euro bedroegen. De Rijksdienst voor de monumentenzorg subsidieerde ca 70 %.