WILGENDROOM

Een project ter gelegenheid van het 500 jarig bestaan van de Grote Kerk Oosthuizen

  Ter gelegenheid van het jubileumjaar van het gebouw heeft de Culturele Commissie van de Grote Kerk de plaatselijk bekende beeldende kunstenaar Rob Cerneüs benaderd voor een kunsteducatieproject met leerlingen van de plaatselijke openbare basisschool De Koningsspil.

  De titel voor het kunsteducatieproject is ‘Wilgendroom’.
Een bouwwerk van wilgentenen in het koor als een boshut en zinnebeeld van het kerkgebouw als schuilplaats en tevens symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde. In en rondom het bouwwerk wordt een musical opgevoerd met als uitgangspunt de droom van een kind: een jongen gaat na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. Hij houdt van hutten bouwen, maar hij komt er achter dat het niet cool is om een hut te hebben in de brugklas. In een levensechte droom maakt hij de mooiste hut waar plaats is voor iedereen en waar je mag schuilen voor onweer, wind of regen.

  Het idee is geïnspireerd door Shakespeare. De vervreemding van de mens t.o.v. de realiteit van de wereld. Het realisme van Shakespeare is meer verwant aan de wereld van de droom dan aan ons alledaagse bewustzijn. De verbinding van een dynamische droomwereld met de menselijke realiteit is karakteristiek voor het werk van Shakespeare.
De uitvoering geschiedt door een groot aantal vrijwilligers die onbezoldigd hun medewerking verlenen en professionals voor het ontwerpen, schrijven en componeren van het geheel. Volwassenen en kinderen werken aan het kunstwerk in het koor van de kerk en de leerlingen van groep 8 zullen hun eindmusical hier opvoeren. Rob Cerneüs zal het kunstwerk ontwerpen en bouwen. Zdenly Anton en Teun de Leeuw zullen de musical vorm geven.

  Het project ‘Wilgendroom’ is ontwikkeld volgens de principes van place based art education, waarbij kinderen door actieve kunstparticipatie de natuur en het landschap om hen heen ervaren. Deze op kunst gebaseerde natuureducatie stelt zich ten doel kinderen diepe natuurervaringen te laten ondergaan door toepassing van educatieve werkvormen op locatie. Een ander belangrijk aspect van het project is de sociale component met als uitgangspunt community based art education, waarbij leerlingen, leerkrachten, ouders en dorpsbewoners collectief werken aan kunstwerken en zo gezamenlijk betekenis geven aan hun omgeving. In dit project verdiepen en verbreden leerlingen hun kennismaking met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld en verkennen daarin hun eigen productieve mogelijkheden. Ook leren zij over de geschiedenis van hun omgeving.

  Het project startte op 19 maart met een historische les in de kerk door de historicus Anne Doedens.


TERUG